Wyrażenia algebraiczne!Daję najjj! I 5 wszystkim rozwiązującym!Proszę o szybko odp. bo mam to na jutro!
1)Wykonaj działania i oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a)2x+1-(3x-4)+3x dla x=3
b)5a+2(3a-1)-3(4a-3)-2a dla a= -2
c)0,1(2y-1)-2,5(1-3y)-2,5 dla y = -1
d)5(2x-3y)-4(-3+y)-(6x+7y) dla x= -3 ; y= -2
e)2(x²-1)-4(3-2x)+3(6-x²-x) dla x= 0,5
2)Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a)9x-6y+3z
b)16a-32b+48c
c)2yx-4yz+20ty
d)10ab-8a²+2a
e)x²-xy+xz
f)10x³-15x²+5x

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T20:56:44+01:00
2010-03-09T21:03:00+01:00
1.a) 2x+1-(3x-4)+3x = 2x+1-3x+4+3x = 2x+5
2*3+5 = 11
b) 5a+2(3a-1)-3(4a-3)-2a = 5a+6a-2-12a+9-2a = -3a+7
-3*(-2)+7 = 6+7 = 13
c) 0,1(2y-1)-2,5(1-3y)-2,5 = 0,2y-0,1-2,5+7,5y-2,5 = 7,7y-5,6
7,7*(-1)-5,6 = -7,7-5,6 = 13,3
d) 5(2x-3y)-4(-3+y)-(6x+7y) = 10x-15y+12-4y-6x-7y = 4x-26y+12
4*(-3)-26*(-2)+12 = -12+52+12 = 52
e) 2(x²-1)-4(3-2x)+3(6-x²-x) = 2x²-2-12+8x+18-3x²-3x = -x²+5x+4
-(0,5)²+5*0,5+4 = -0,25+2,5+4 = 6,25

2.a) 3(3x-2y+z)
b) 16(a-2b+3c)
c) 2y(x-2z+10y)
d) 2a(5b-4a+1)
e) x(x-y+z)
f) 5x(2x²-3x+1)
2 3 2
2010-03-09T21:10:26+01:00
A)2x+1-(3x-4)+3x dla x=3
2x+1-3x+4+3x=6+1-9+4-9=-7
b)5a+2(3a-1)-3(4a-3)-2a dla a= -2
5a+6a-2-12a+9-2a=-3a+7=6+7=13
c)0,1(2y-1)-2,5(1-3y)-2,5 dla y = -1
0,2y-0,1-2,5+7,5y-2,5=7,7y-4,9=-7,7-4,9=-12,6
d)5(2x-3y)-4(-3+y)-(6x+7y) dla x= -3 ; y= -2
10x-15y+12-4y-6x-7y=
4x-26y+12=-12+52+12=52
e)2(x²-1)-4(3-2x)+3(6-x²-x) dla x= 0,5
2x²-2-12+8x+18-3x²-x=
-x²+7x+4=-0,5+3,5+4=7
2)Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a)9x-6y+3z=3(3x-2y+x)
b)16a-32b+48c=16(a-2b+3c)
c)2yx-4yz+20ty=2y(x-2z+10t)
d)10ab-8a²+2a=2a(5b-4a+1)
e)x²-xy+xz=x(x-y+x)
f)10x³-15x²+5x=5x(x^2-3x+1)
1 5 1