Odpowiedzi

2010-03-09T21:00:28+01:00
Współcześnie :
Literatura drugiej połowy XX wieku jest zjawiskiem niezwykle złożonym,a brak dystansu historycznego utrudnia wszelkie próby porządkowania.Są w niej obecne nurty,które zmieniły obraz literatury na zawsze.
Kierunki w sztuce współczesnej :
-ekspresjonizm abstrakcyjny,
-pop-art
-hipperrealizm
-konceptualizm,
romantyzm :
romantyzm to przede wszystkim malarstwo.Romantyczni mistrzowie pędzla inaczej traktowali historię,pejzaż
Barok :
czas sensualizmu,emocjonalizmu,dominacji pierwiastków Dionizyjskich,zdecydowanej niejednorodności myśli i prądów literackich.Barok to nazwa europejskich zjawisk kulturowych.Człowiek epoki baroku ma niezwykle silne poczucie kruchości własnego życia.Istotne były kwestie religijne.
renesans :
4.Renesans -Głównym składnikiem kultury renesansu jest prąd umysłowy zwany humanizmem.Ważnym nurtem w odrodzeniu jest reformacja Marcina Lutra.Renesans swą nazwę zawdzięcza wielkim encyklopedystom francuskim XVIII wieku.Epoka ta to przede wszystkim odrodzenie kultury antycznej.Czas tego okresu to początek XIV do końca XVI wieku.Najsłynniejszym filozofem tego okresu jest Erazm z Rotterdamu.Najważniejsze obiekty renesansowe:Amboise,Blois,fasada kościoła Saint Gervaise w Paryżu.Niemcy-zamki w Dreźnie ,Monachium,kamienice w Norymberdze.
średniowiecze
Średniowiecze to epoka zdominowana przez światopogląd chrześcijański.
Średniowiecze posiadało kulturę teocentryczną - przyporządkowała Bogu ludzkie sprawy i doszukiwała się we wszystkich zjawiskach świata Bożej ingerencji.
Antyk grecko - rzymski :
Architektura Grecka utworzyła 3 style : dorycki,joński,koryncki.W tej epoce powstawała bardzo duża ilość mitów.Najwybitnejszy pisarz tego okresu to Homer.
Starożytność - biblia
święta księga dwóch religii -judaizmu i chrześcijaństwa - powstała przez 14 stuleci.Pismo święte Starego i Nowego Testamentu to,obok antyku,najważniejsze źródło kultury europejskiej.
1 5 1