Przygotuj konstytucje państwa X (sam je nazwij)
Konstytucja ma się składać z :
*wstęp :
1. Jaki panuje ustrój w państwie
2. Kto sprawuje władzę
3.Z czyjego nadania jest władza.
4. Jaka jest dominująca religia.
5. Do jakich najważniejszych wartości odwołuje się państwo

* rozdziałów : czyli prawa osobiste, obywatelskie, ekonomiczne, socjalne, kulturalne i mniejszości narodowej.
W każdym z rozdziałów powinno być min. 10 praw.

Praca bardzo dla mnie ważna. Liczę na dobra odpowiedzi. z góry dziekuje :)

1

Odpowiedzi

2010-03-09T21:01:48+01:00
Konstytucja Artulandi.

My twórcy tej oto konstytucji zapewniamy, iż wszyscy obywatele czytając ten wstęp i uważnie go przemyślając dowiedzą się o ich powszechnych i udokumentowanych praw spisanych w tych otóż słowach, które potwierdzą naszą wolę dobrego życia obywateli Artulandii.

W państwie panuje monarchia parlamentarna. Król Artur Wielki Pierwszy wspaniały sprawuje władzę ustawodawczą. Sądownictwo powierzone jest wielkiej radzie praw i obyczajów państwowych.
Władzę wykonawczą posiada Izba Wielkiej Mądrości Sejmowej. Wszystkich urzędników powołuje król, lub jego synowie -następcy.
Dominującą religią jest chrześcijaństwo. Najważniejsze wartości to: honor, pomoc, miłość, braterstwo, radość.
Prawa osobiste:każdy obywatel ma prawo do nauki, opieki medycznej, korzystania z osodków kulturalnych, udziałów w głosowaniach, organizowaniu festynów na cześć króla, składania wniosków do króla o ustanowienie nowych świąt lub ich zmianę,
wyznawania dowolnej religii, obrony i ochrony, do pomocy państwa w razie zniszczeń mienia.
Ekonomiczne: do kupowania akcji firm, do otrzymywania zapłaty za usługi, do płacenia mniejszych podatków za pomoc dla państwa, mniejszych cen produktów, wsparcia handlu,

Mam nadzieje że się spodoba. jest to trochę śmieszne humorystyczne a nie nudne i denne. więcej nie mogłem wymyśleć to kres już moich zdolności