Tekst I

Zapanował zgiełk :jedni chcieli czytania ,drudzy deliberacji,inni zakończenia sprawy.Zabiełło,poseł inflancki ,wiedząc ,że końca nie ma dyskusji,postanowił przeciąć węzeł gordyjski i z uwagi ,że deliberacja niepotrzebna ,bo rzecz jest rozważnie i ostrożnie ułożona , w władza królewska jest w projekcie ograniczona i wolności nie zagraża,oświadcza wyrażnie:,,Jestem za tym projektem ,jest i każdy za nim ,ktokolwiek dobrze życzy Ojczyżnie.Złączymy się już wszyscy na jego przyjęcie .ciebie tylko Najjaśniejszy Panie,prosimy ,abyś najpierweszy na utrzymanie jego wykonał przysięge ,a wszyscy za tym pójdziemy przykładem"
Zrywają się prawie wszyscy posłowie z miejsc swoich i biegną ku królowi ,błagając go ,aby wykonał przysięge.Marszałkowie stukają laskami,ale nikt ich nie słyszy.Małachowski z wysiłkiem głosu pyta o zgodę,a na to nei trzykrotnie ,zale za sto razy otrzymuje żądaną odpowiedż.Zapał przeradza się w entiuzjazm .Przez długi czas całą izba wraz z galeriami woła jedym głosem :,,Wiwat król ! Wiwat Konstytucja!".Głos ten tysięcznym echem rozchodzi się po krużgankach,z tych wpada na dziedziniec zamkowy i ulice .Kilkunastotysięczny tłum wznosi okrzyki,zapał ogarnia wszystkich.Tylko nie opozycjonistów.Suchorzewski traci ostatki przytomności .Rzuca się ku królowi wołając :
,,Nie przysięgaj , Wasza Królewska Mość ,boś już raz Bogu i Ojczyżnie przysięgł;dotrzymaj przeto raz Bogu i Ojczyźnie uczynionych ślubów" Już o trzy kroki był od króla,kiedy przewraca się w nayłoku i o mało nei zostaje podeptany.,,Zdrajco Ojczyźzny!"-wołają do niego a on się podnieść nei może .Widząc to,silny Kubicki odsuwa na bok paru cisnącuch się posłów ,podnosi drugą niby edycję Rejtana * z ziemi i odprowadza go na miejsce.
1. W projekcie Konstytucji 3 maja
a.poszerzono wladze króla
b.ograniczono władzę króla
c.odebrano królowi wszelkie prawa.
d.uczyniono króla marszałkiem
2.Na podstawie Tekstu I ospowiedz jaką funkcję pełni w sejmie stukanie laskami przez marszałków?
a.to znak ich wyższości nad zgromadzononymi posłami
b.to próba przywrócenia porządku wyciszenia posłów
c.To symbol rozpoczęcia lub zakończenia obrad
d.To oznaka ogłoszenia przerwy w obradach
3.Użyty w pierwszym akapicie związek frazeologiczny ,,przeciąć węzeł gordyjski"swoje źródło ma w :
a.mitologii greckiej
b.biblii
c.wydarzeniu historycznym
d.przyslowiu ludowym
4.Rzeczownik,,Ojczyzna"w tekscie Bartoszewicza pisany jest wielka litera ze wzgledow:
a.skladaniowy-kilkakrotnie pojawia się na początku nowego zdania
b.znaczeniowych-nalezy do nazw wlasnych
c.historycznych-kiedyś zawsze pisany wielką literą
d,emocjonalnych - wyraża postawę uczuciową narratora
5.Wykrzeknienia,,Wiwat król!Wiwat konstytucja":
a.mają utwierdzić króla w przekonaniu że większosc popiera projwkt konstytucji
b.dają królowi czas do przenalizowania projektu konstytucji
c.oddają entiuzjazm wszystkich zgromadzonych poddanych króla
d.są pojedynczymi głosami poparcia projektu konstytucji.
6.Poseł Suchorzewski porównany jest w ostatnim akapicie do Rejtana,ponieważ:
a.z postawą Rejtana łączy go jedynie upadek pośród tłumu ale nie poglądy
b.należy do tej samej grupy politycznej co Tadeusz Rejtan
c.świadomnie naśladuje sprzeciw Rejtana wobec podjętych przez sejm decyzji
d.demontostruje w podobny sposób poparcie dla zwycięskiej grupy sejmowej.

Proszęo szybką odpowiedz !

1

Odpowiedzi

2010-03-09T20:56:11+01:00
1.a
2.b
3.a
4.d
5.a
6.c

wydaje mi się, że są to prawidłowe odpowiedzi.
Nic jednak nie jestem w stanie obiecać ;D
3 4 3