Napisz w postaci czasteczkowej, jonowej i skroconej jonowej rownania reakcji zobojetniania wodorotlenkow potasu i baru kwasami siarkowodorowym i azotowym(V)

b)Ba(OH)2 + H2S --------> ............
.........................
.........................
d)..................
..................
OH- + H+ --------> H2O

3

Odpowiedzi

2010-03-09T20:55:48+01:00
B)Ba(OH)2 + H2S --------> BaS + 2H₂O
Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + S²⁻ → Ba²⁺ + S²⁻ + 2H₂O
OH⁻ + H⁺ → H₂O

Ba(OH)2 + 2HNO₃ --------> Ba(NO₃)₂ + 2H₂O
Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + NO₃⁻⁻ → Ba²⁺ + NO₃⁻ + 2H₂O
OH⁻ + H⁺ → H₂O

d)2KOH + H₂S → K₂S + 2H₂O
2K⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + S²⁻ → 2K⁺ + S²⁻ + 2H₂O
OH- + H+ --------> H2O

KOH + HNO₃ → KNO₃ + H₂O
K⁺ + OH⁻ + H⁺ + NO₃⁻ → K⁺ + NO₃⁻ + H₂O
OH- + H+ --------> H2O
1 3 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-09T21:09:18+01:00
ZAPIS CZĄSTECZKOWY:
Ba(OH)₂ + H₂S → BaS + 2 H₂O

ZAPIS JONOWY:
Ba²⁺ + 2 OH⁻ + 2 H⁺ + S²⁻ → Ba²⁺ + S²⁻ + 2 H₂O (woda nie dysocjuje)

ZAPIS JONOWY SKRÓCONY:
2 OH⁻ + 2 H⁺ → 2 H₂O
__________________________________________________________

ZAPIS CZĄSTECZKOWY:
Ba(OH)₂ + 2 HNO₃ → Ba(NO₃)₂ + 2 H₂O

ZAPIS JONOWY:
Ba²⁺ + 2 OH⁻ + 2 H⁺ + 2 NO₃⁻ → Ba²⁺ + 2NO₃⁻ + 2 H₂O

ZAPIS JONOWY SKRÓCONY:
2 OH⁻ + 2 H⁺ → 2 H₂O

___________________________________________________________

ZAPIS CZĄSTECZKOWY:
2 KOH + H₂S → K₂S + 2 H₂O

ZAPIS JONOWY:
2 K⁺ + 2 OH⁻ + 2 H⁺ + S²⁻ → 2 K⁺ + S²⁻ + 2 H₂O

ZAPIS JONOWY SKRÓCONY:
2 OH⁻ + 2 H⁺ → 2 H₂O
___________________________________________________________

ZAPIS CZĄSTECZKOWY:
KOH + HNO₃ → KNO₃ + H₂O

ZAPIS JONOWY:
K⁺ + OH⁻ + H⁺ + NO₃⁻ → K⁺ + NO₃⁻ + H₂O

ZAPIS JONOWY SKRÓCONY:
OH⁻ + H⁺ → H₂O
1 5 1