BARDZO DOCHODOWA PRACA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AŻ 100 PUNKTÓW ZA NAJLEPSZĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JA DOTRZYMUJE SŁOWA!!!!!!!! WIĘC DO ROBOTY!!!!!!!


1. Oceń czy zdanie jest prawdziwe, jeśli nie napisz dobre rozwiązanie.
Do przeprowadzenia reakcji spalania niecałkowitego 1 cząsteczki glicerolu potrzebna jest 1 cząsteczka tlenu. W wyniku tej reakcji powstają 2 cząsteczki tlenku węgla II i 4 cząsteczki wody
Odp.

2.Pewien gatunek wina zawiera 11,5% alkoholu etylowego. Oblicz ile gramów etanolu znajduje się w 600g wina.

3.Nazwa systematyczna glicerolu to?

4.Zawartość procentowa (% masowy) węgla w glicerolu wynosi?

5.Oblicz objętość tlenu o gęstości 1,43 g/dm3 potrzebną do spalania niecałkowitego 100g glicerolu wiedząc że jednym z produktów jest węgiel.

6.Napisz równanie reakcji spalania niecałkowitego butanodiolu.

7.Oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w cząsteczce kwasu karboksylowego o masie cząsteczkowej równej 102u.

8.Napisz wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o masie cząsteczkowej alkoholu monohydroksylowego o 20 atomach wodoru.

9.Oblicz ile gramów kwasu mrówkowego znajduje się w 920g 20 procentowego roztworu.

10.Uczniowie identyfikowali skały wapienne. W jaki sposób można wykonać to zadanie używając 10 procentowego roztworu octu. Napisz obserwację sformułuj wniosek i napisz równanie reakcji w postaci cząsteczkowej jonowej i jonowej skróconej.

11.Napisz równanie reakcji:
CH3COOH + 2K
CH3COOH + HCOOH
+ AL2O3
+Cu
+Ba (Oh)2
+oranż metylowy

12. Napisz wzór półstrukturalny glicerolu.

UWAGA!!!!!!!!!!! daje 100 PUNKTÓW NAJLEPSZEJ ODPOWIEDZI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PRACA DLA MNIE SIĘ OPŁACA!!!!!!!!!!! NAJLEPSZA PONADTO DOSTAJE DODATEK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HISTORIAN... KAZDY ZART SUROWO KARAM ZA POMOCA MODERATORA!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T21:07:20+01:00
1. Wzór sumaryczny glicerolu to C3H5(OH)3.
a ogólniej C3H8O3 + 1/2O2 = 3C + 4H2O LUB
2C3H8O3 + O2 = 6C + 8H2O
odp falsz, wystaczy atom

2.Masz dane, że wino zawiera 11,5 % alkoholu etylowego więc zakładasz, że masz 100 gram tego wina, a w 100 gramach tego wina zawartych jest 11,5 % alkoholu, czyli 11,5 a pytanie brzmi jaka masa alkoholu zawarta jest w 600 gram wina.

600 * 11,5% = 600 * 0,115 = 69

Odpowiedź: 600 gram wina zawiera 69 gram etanolu

3.chyba propanotriol
4.około 39%
5.Reakcja:

C3H5(OH)3 + 0,5 O2 ---> 3 C + 4 H2O

Masy molowe substancji:

M glicerolu = 92g/mol
M tlenu = 32g/mol

Proporcja masy do masy molowej:

100 g glicerolu --- x g tlenu
92g/mol glicerolu - 16g/mol tlenu (bo do reakcji użyto go 0,5, jak wynika ze stechiometrii)

x = 16*100/92 = 17,39 g

Teraz można bez problemu obliczyć objętośc korzystając z wzoru na gęstość:

d = m/V
V = m/d
V = 17,39/1,43 = 12,16 dm3

6.2C₄H₈(OH)₂ + 3O₂ -->8C + 10H₂O

7. CxHyCOOH = 102u
CnH2n+1 = 57u
n = 4

C4H9COOH - kwas pentanowy

M 5C : 10H : 2O = 60 : 10 : 32 = 30 : 5 : 16

Odp: Pierwiastki w kwasie pentanowym połaczone są w stosunku 30:5:16(węgiel do wodoru do tlenu). ;)

8. [alkoholu monohydroksylowego o 20 atomach wodoru.]
CnH₂n+₁OH
W sumie, w takim alkoholu wodorów jest: 2n+1 i jeszcze +1 z grupy hydroksylowej, czyli: 2n+2
2n+2=20
2n=18
n=9
Wzór tego alkoholu: C₉H₁₉OH
Masa: 9*12+20*1+16=144u - taką masę musi mieć poszukiwany kwas.

Wzór sumaryczny: C₇H₁₅COOH
Nazwa: kwas oktanowy

9. 920×20%= 920×0,20=184g

W tym roztworze kwas zawiera 184g.

10. W wyniku reakcji 10-procentowego roztworu octu ze skałą wapienną (mowa tu o CaCO₃) tworzy się słaby kwas H₂CO₃, który automatycznie rozkłada się do H₂O i CO₂, przez co widać wydzielające się charakterystyczne bąbelki.

Wniosek: Wynika z tego, że za pomocą 10% roztworu octu można wykryć, czy dana skała jest wapienna.

CaCO₃ + CH₃-COOH --> (CH₃-COO)₂Ca + H₂O + CO₂

Ca²⁺ + CO₃²⁻ + CH₃-COO⁻ + H⁺ --> CH₃-COO⁻ + Ca²⁺ + H₂O + CO₂
Po uproszczeniu mamy:
CO₃²⁻ + H⁺ --> CO₂ + H₂O

11.
2CH₃COOH + 2K -> 2CH₃COOK + H₂
2CH₃COOH + HCOOH -> nie umiem tego
2CH₃COOH + AL2O3 ->nie umiem tego
2CH₃COOH +Cu -> CH₃COOH
2CH₃COOH + BA(Oh)2 ->nie umiem tego


12.
CH2-OH
|
CH-OH
|
CH2OH :D

..
4 4 4