Odpowiedzi

2010-03-09T21:02:21+01:00
Napisz wzór funkcji, której wykres otrzymasz w symetrii:

a) względem osi X -f(x)
b) względem osi Y f(-x)
c) względem początku układu współrzędnych (0,0) -f(-x)

Przekształć wykres funkcji y=x³

f(x)=x³

a) -f(x)=-x³
b) f(-x)=(-x)³=-x³
c)-f(-x)=-(-x)³=x³