Proszę o rozwiązanie
Zad1
Obracamy dwa jednakowe prostokąty o wymiarach 4cm x 10cm
jeden wokół krótszego,a drugi wokół dłuższego boku.Który z otrzymanych walców ma większą objętość. PROSZĘ O OBLICZENIA
Zad2
Walec ma wysokość 10 cm,a jego objętość wynosi 640π(pi) cm3.Jaką średnicę ma podstawa tego walca.PROSZĘ O OBLICZENIA.
Jestem tu nowy i dopiero tą stronę próbuje z góry dzięki

2

Odpowiedzi

2010-03-09T21:42:28+01:00
Zad1
Obracamy dwa jednakowe prostokąty o wymiarach 4cm x 10cm
jeden wokół krótszego,a drugi wokół dłuższego boku.Który z otrzymanych walców ma większą objętość.

->wokół krótszego boku
r=10 cm
h=4 cm
V=πr²h
V=π*10²*4
V=400π cm³

->wokół dłuższego boku
h=10 cm
r=4 cm
V=πr²h
V=π*4²*10
V=160π cm³

odp.większą objętosc ma gdy obracamy wokół krótszego boku.

Zad2
Walec ma wysokość 10 cm,a jego objętość wynosi 640π(pi) cm3.Jaką średnicę ma podstawa tego walca.

V = Pp x h
Pp = πr²

h = 10cm
V = 640π cm³

640π = πr² x 10 | :10
64π = πr² |:π
64 = r²
r = 8
średnica (d) = 2r
d = 2 x 8 = 16 cm

Odp. Średnica podstawy jest równa 16cm.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T21:46:52+01:00
1)Obliczenia walca wokól dłuższego boku:
V=πr²*h
V=π*4*4*10=160π
Obliczenia walca wokół krótszego boku:
V=πr²*h
V=π*10*10*4=400π
Czyli porównując oby dwa wyniki wychodzi że te drugi walec ma większą objętość.
2)V=πr²*h
640π=πr²*10(i teraz możesz po obu stronach skreślic pi ja tak zawsze robię i to podzielić przez 10 obustronnie)/:10
64=r²
r=8
czyli średnica to dwa promienie czyli 2*8 czyli wynik 16:P