1)Olicz
a) 40% liczby 210
b) 18 liczby 240
c) 84% liczby 150
d) 72% liczby 25
f) 15% liczby 24
g) 22% liczby 3500
i) 25% liczby 14
j) 75% liczby 38
k) 12% liczby 865

2)Oblicz
a) 3% liczby 3,7
b) 11% liczby 4,3
c) 9% liczby 7,1
d) 4% liczby 3,55
f) 8% liczby 17,5
g) 6% liczby 3,12

3) Oblicz
a) 350% liczby 270
b) 180% liczby 92
c) 225% liczby 32
d) 155% liczby 42,8
f) 222% liczby 2,22
g) 120% liczby 32

4) Oblicz
a) 3,55% z 50
b) 2,5 % z 2000
c) 1 i jedna czwarta % z 300
d) 4,75% z 38

Obliczenia musza byc przejzyste !!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T21:17:25+01:00
1)
a) 40% liczby 210
40/100*210=84
b) 18 liczby 240
18/100*240=43,2
c) 84% liczby 150
84/100*150=126
d) 72% liczby 25
72/100*25=18
f) 15% liczby 24
15/100*24=3,6
g) 22% liczby 3500
22/100*3500=770
i) 25% liczby 14
25/100*14=3,5
j) 75% liczby 38
75/100*38=28,5
k) 12% liczby 865
12/100*865=103,8
2)Oblicz
a) 3% liczby 3,7
3/100*3,7=0,111
b) 11% liczby 4,3
11/100*4,3=0,473
c) 9% liczby 7,1
9/100*7,1=0,639
d) 4% liczby 3,55
4/100*3,55=0,142
f) 8% liczby 17,5
8/100*17,5=1,4
g) 6% liczby 3,12
6/100*3,12=0,1872

3) Oblicz
a) 350% liczby 270
350/100*270=945
b) 180% liczby 92
180/100*92=165,6
c) 225% liczby 32
225/100*32=72
d) 155% liczby 42,8
155/100*42,8=66,34
f) 222% liczby 2,22
222/100*2,22=4,9284
g) 120% liczby 32
120/100*32=38,4

4) Oblicz
a) 3,55% z 50
3,55/100*50=1,775
b) 2,5 % z 2000
2,5/100*2000=50
c) 1 i jedna czwarta % z 300
1,25/100*300=3,75
d) 4,75% z 38
4,75/100*38=1,805
2010-03-09T21:18:49+01:00
1)Oblicz
a) 210 × 40% = 84
b) 18 liczby 240 = 43,2
c) 84% liczby 150 = 126
d) 72% liczby 25 = 18
f) 15% liczby 24 = 3,6
g) 22% liczby 3500 = 770
i) 25% liczby 14 = 3,5
j) 75% liczby 38 = 28,5
k) 12% liczby 865 = 103,8

2)Oblicz
a) 3% liczby 3,7 = 0,111
b) 11% liczby 4,3 = 0,473
c) 9% liczby 7,1 = 0,639
d) 4% liczby 3,55 = 0,142
f) 8% liczby 17,5 = 1,4
g) 6% liczby 3,12 = 0,1872

3) Oblicz
a) 350% liczby 270 = 945
b) 180% liczby 92 = 165,6
c) 225% liczby 32 = 72
d) 155% liczby 42,8 = 66,34
f) 222% liczby 2,22 = 4,9284
g) 120% liczby 32 = 38,4

4) Oblicz
a) 3,55% z 50 = 1,775
b) 2,5 % z 2000 = 50
c) 1 i jedna czwarta % z 300 = 3,75
d) 4,75% z 38 = 1,805
11 4 11