Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T22:22:06+01:00
1. Bohaterowie; Filomaci i filareci: Adolf, Jakub, Żegota, Frejent, Sobolewski, Feliks, Tomasz, ks Lwowicz, Konrad. 2. Przyczyny aresztowania; - domniemanie o przynależności do towarzystwa filomatów i filaretów, - oskarżenie o działalność anty-cesarską, - warunki w więzieniu i śledztwo, - niedobre jedzenie lub zupełny jego brak, - oderwanie od rodziny, brak kontaktu z bliskimi, -śledztwo w tajemnicy przed światem, - bicie. 3. Relacje pomiędzy więźniami: Nacechowane były przyjaźnią, współczuciem, gotowością do poświęceń, solidaryzmem (propozycja Tomasza) 4. Stosunek do ojczyzny i religii: Ich miłość do ojczyzny była niezmienna, podkreślali swoją przynależność do narodu polskiego wznoszeniem okrzyków "jeszcze Polska nie zginęła!". Ważną rolę w postawie spełnia wiara. Zdecydowana większość z nich z szacunkiem odnosi się do świętych i do wartości religijnych. Potępiają bluźnierczą pieśń Jankowskiego. 5. Stosunek do zaborców i caratu; Nie ukrywają pragnienia zemsty, carat jest dla nich aparatem przymusu, sprawcą nieszczęścia ojczyzny oraz ich osobistego zniewolenia. Nie zamierzają rezygnować z walki z caratem w imię idei wolności. 6. Znaczenie kojarzeń ze strefą sacrum w ukazaniu filomatów i filaretów; Ofiara zostaje porównana do męczeństwa Chrystusa. Cierpienie młodzieży Wileńskiej jest ofiarą dla ojczyzny. Poeta podkreśla niewinność młodych bohaterów i nadaje ich poświęceniu cechy świętości, wprowadza także motyw krzyża jako symbol cierpienia. 7. Prześladowcy młodzieży polskiej i wizerunek cara; Prześladowcami są ludzie bezwzględni, wykonujący ściśle rozkazy, niektórzy z nich odczuwają współczucie spowodowane odruchem serca, ale boją się okazać litość ze względu na rozkazy cara. Car jest ukazany jako okrutny prześladowca polskiej młodzieży, współdziałający nawet z szatanem. Symbolem młodzieży polskiej są ziarna. 8. Interpretacja bajki Goreckiego; Bajkę tę opowiedział uwięzionym filomatom Żegota. Nawiązuje do Biblii, a także do relacji Polsko-Rosyjskich. W tej bajce "ziarna zboża" stanowią alegorię polskiej młodzieży; zakopane ziarna to polska młodzież uwięziona przez cara. Zboże to alegoria uwolnionej młodzieży, która pozostaje wierna idei wolności. Szatan to alegoria cara. Morał bajki - nie można zniszczyć idei wolności.