Proszę o podanie :
symbole i jednostki drogi,czasu ,szybkości, przyspieszenie, masa,pęd ciała ,siła,amplituda drgań,okres drgań,częstotliwość drgań,długości fal,praca,moc energia,gęstość substancji,ciśnienie,temperatura,ilość ciepła,ładunek elektryczny,napięcie elektryczne,natężenie prądu ,opór elektryczny, ogniskowa soczewki, Zdolność skupiająca soczewki,czas połowicznego rozpadu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T21:37:04+01:00
Drogi- s [km]
czasu: t [s]
szybkości: v [km/h]
przyspieszenie: a [ m/s²]
pęd: p [kg×km/h]
siła: F [N}
amplituda: A [cm]
okres drgań: T [s]
częstotliwość:: f [1 Hz]
długości fal: λ lambda [m]
praca: W [J]
moc: P [W]
energia: E [J]
gęstość substancji: ro, znaczek e z takim wielkim ogonkiem
,temperatura: T [⁰C]
ilość ciepła: Q [J]
opór: R [Ω}
ład. elekt.: q [C]
napięcie elektryczne: U [V]
natężenie: I {A}
ogniskowa : f
Zdolność skupiająca soczewki:Z [D-diopria]
6 4 6