Wyznacz x:
a. {x nalezy do R: x>-5 i x< 4}
b. {x nalezy dO R : <4} suma { x nalezy do R : x >lub= 6}
c. {x nalezy dop R: x>-2}iloczyn {xnalezy do R: x<lub=-2}
wyznacz liczby calkowte m tak aby podane nizej zbiory byly jednoelementowe:
a. (-oo;m do potegi 3> iloczyn <-27;+oo)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-22T21:29:08+02:00
A. {x nalezy do R: x>-5 i x< 4} = (-5,4)
b. {x nalezy do R : <4} suma { x nalezy do R : x >lub= 6}=(-∞,4)U<6,+∞)
c. {x nalezy do R: x>-2}iloczyn {x nalezy do R: x<lub=-2}=
(-2,+∞)n(-∞,-2>=zbiór pusty

wyznacz liczby calkowte m tak aby podane nizej zbiory byly jednoelementowe:
a. (-∞; m³> n <-27;+∞) wtedy m³=-27, czyli m=∛(-27)=-3, zatem m∈C i wtedy
(-∞; (-3)³> n <-27;+∞)=(-∞; -27> n <-27;+∞)={-27}
2 5 2