You have read a newspaper article called Why TV is bad for us.Write a formal letter to the editor. Use Train Your Brain . Give your opinions on these points.

*TV encourages us to be lazy.
*It often gives us a trivial version of the news.
*We don't use our brains when we watch TV.
*TV teaches young people that violence is always the best answer

1

Odpowiedzi

2010-03-09T21:18:56+01:00
Odczytałeś artykuł w gazecie nazwany :Czemu TV szkodzi nam?.Napisz formalny list do redaktora. Używać Pociągu twój Mózg. Wydaj twoje opinie o tych punktach. * TV zachęca nas by być leniwy. * To często daje nam błahą wersję wiadomości. * Nie używamy swoich mózgów gdy oglądamy telewizję. * TV uczy młodych, że przemoc jest zawsze najlepszą odpowiedzią
1 1 1