Wskaż zdania PRAWDZIWE
a. w zachodniej polsce przeważają wsie duże i o zwartej zabudowie
b. w województwach wschodnich postępuje proces rozpraszania osadnictwa wiejskiego
c. ulicówka jest wsią o rozproszonej zabudowie
d. w polsce najwięcej jest wsi liczących 500-1000 os.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T21:14:42+01:00