1.Cyfra dziesiątek liczby dwucyfrowej jest o 1 większa od cyfry jedności. Wyznacz tą liczbę, wiedząc że jest ona 6 razy większa od sumy swych liczb.

2. Za 300 biletów do kina zapłacono łącznie 440000zł. Bilety dla dorosłych były po 2 tysiące a dla dzieci o 40% tańsze. Ile biletów kupiono dla dorosłych a ile dla dzieci ?

3. Jeden robotnik otrzymał premię o 40% większą od premii drugiego robotnika. Jaką premię otrzymał każdy z nich, jeżeli łącznie otrzymali 48 0000zl ?


Proszę o szybkie rozwiązanie..
Chociaż jedno ;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T21:34:54+01:00
1.
x-cyfra jedności
x+1-cyfra dziesiątek
(x+1)*10+x=6*(x+1+x)
10x+10+x=12x+6
x=4
liczba: 54
2.
x-bilety dla dorosłych
y-bilety dla dzieci
cena biletu dla dorosłych=2000
dla dzieci=2000-2000*40%=1200
x+y=300 --> y=300-x
2000x+1200y=440000
2000x+1200(300-x)=440000
2000x+360000-1200x=440000
800x=80000
x=100-->y=200
3.
x-wypłata jednego
y=x+x*40%=x+0,4x=1,4x-wypłata drugiego
x+1,4x=480000
2,4x=480000
x=200000
y=280000

1 5 1