1.wskaż jakie czynniki decydują o:
a . wysokiej gęstości zaludnienia woj. śląskiego
b. niskiej gęstości zaludnienia województwa warmińsko mazurskiego
wskaż od czego zależy:
a. współczynnik feminizacji
b. współczynnik maskulinizacji

1

Odpowiedzi

2010-03-10T12:28:32+01:00
1.
a) dużo miejsc pracy
b) mało miejsc pracy
a drugiego nie pamiętam :P