Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T21:24:58+01:00
1) d = a√2
d = 7√3 * √2 = 7 * 6 = 42

2) h = a√3
2

h= ¹²√³ = 6√3
²


3) a²√3 = 8²√3 = 64√3 = 16√3
4 4 4