Proszę o rozwiązanie
Zad1
Obracamy dwa jednakowe prostokąty o wymiarach 4cm x 10cm
jeden wokół krótszego,a drugi wokół dłuższego boku.Który z otrzymanych walców ma większą objętość. PROSZĘ O OBLICZENIA
Zad2
Walec ma wysokość 10 cm,a jego objętość wynosi 640π(pi) cm3.Jaką średnicę ma podstawa tego walca.PROSZĘ O OBLICZENIA.
Jestem tu nowy i dopiero tą stronę próbuje z góry dzięki

2

Odpowiedzi

2010-03-09T21:40:33+01:00
Zad 1
walec nr 1 wokół dłuższego boku
H=10cm
R=4cm
V=πR^2 * H
V=π4^2*10
v=16π*10
v=160π(cm3)
walec nr 2 wokół krótszego boku
H=4cm
R=10cm
V=πr^2*H
V=π10^2*4
v=100π*4
V=400π(cm3)
Odp: walec nr 2 ma wiekszą objętość
zad 2
H=10cm
V=640π(cm3)
R=?
V=πR^2*H | :H
V/H=πR^2
640π/10=πR^2 | :π
640/10=R^2
R^2=64
R=8 , więc 2R=16(cm)
odp:Średnica wynosi 16 cm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T21:43:10+01:00
Zad1
Obracamy dwa jednakowe prostokąty o wymiarach 4cm x 10cm
jeden wokół krótszego,a drugi wokół dłuższego boku.Który z otrzymanych walców ma większą objętość.

->wokół krótszego boku
r=10 cm
h=4 cm
V=πr²h
V=π*10²*4
V=400π cm³

->wokół dłuższego boku
h=10 cm
r=4 cm
V=πr²h
V=π*4²*10
V=160π cm³

odp.większą objętosc ma gdy obracamy wokół krótszego boku.

Zad2
Walec ma wysokość 10 cm,a jego objętość wynosi 640π(pi) cm3.Jaką średnicę ma podstawa tego walca.

V = Pp x h
Pp = πr²

h = 10cm
V = 640π cm³

640π = πr² x 10 | :10
64π = πr² |:π
64 = r²
r = 8
średnica (d) = 2r
d = 2 x 8 = 16 cm

Odp. Średnica podstawy jest równa 16cm.
2 5 2