Odpowiedzi

2009-10-22T21:33:34+02:00
Bardzo ważny jest wymiar moralny "Dziadów". Choć najsilniej zaakcentowany jest on w I cz., to jednak walka dobra ze złem pojawia się także w II części. Zło reprezentują tu car, arystokracja, Senator, Szatan, diabły. Po stronie dobra zaliczyć należy Polskę, patriotów i anioły. Siły zła starają się, poprzez skłonienie Konrada do bluźnierstwa przeciwko Bogu, zyskać jego duszę. Jednak księdzu Piotrowi, pełnemu chrześcijańskiej pokory, miłości do Boga i ludu, udaje się uratować duszę Konrada i wypędzić z niej Szatana.

Taki motyw walki dobra ze złem przypomina średniowieczny moralitet, w którym Cnota i Grzech walczyły o duszę. W tej walce z reguły zwycięża dobro, a więc, w odniesieniu do "Dziadów" mesjanizm postrzegany jest jako dobro i idea poświęcenia.
1 5 1
2009-10-22T21:37:39+02:00
W 2 części dziadów zło było karane. Najgorzej w przypadku okrutnego bogacza. Już wiele lat po śmierci nie mógł dostać odkupienia. Jego ofiary były mściwe. Wciąż jako ptaki latały wykrzykując 'chej, sowy, puchacze, kruki! I my nie znajmy litości! szarpajmy jadło na sztuki! a kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki! Niechaj nagie świecą kości...'
ponieważ jego 'ofiary' marły z głodu, lub zimna, bo nie udzielił im pomocy.
Za to dzieci zmarłe parę lat temu nie grzeszyły za bardzo, więc mogły otrzymać słodycze i modlitwy za ich dusze.
2 4 2