Odpowiedzi

2009-10-22T21:32:48+02:00
Zasada, według której każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. Jest ważnym elementem katolickiej nauki społecznej.
2009-10-22T21:35:47+02:00
Zasada pomocniczości[subsydiarności]. To jeden z kluczowych elementów programowych współczesnej katolickiej nauki społecznej dotyczącej sfery państwowej. Sprowadza się on do poglądu który głosi że obowiązkiem społeczności jest wspomaganie jej części składowych w naturalnym rozwoju. Istotnym założeniem jest zakres tej pomocy: społeczność nie może ingerować w sprawy, z którymi poszczególne jednostki są w stanie poradzić sobie same, a jedynie tam gdzie pomoc jest niezbędna. :)