Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T23:09:14+01:00
Ad. 1. Okres rozbicia dzielnicowego spowodawał osłabienie sił obronnych granic ziem Polski. Poszczególne dzielnice były poniekąd "odrębnymi państwami" stąd mogły wystawić mniejszą ilość wojska działając samodzielnie i mniej skutecznie bronić granić niż przed rozbiciem. W ten sposób ziemie polskie były osłabione militarnie i politycznie i podatne na najazdy.

ad. 2. Polska utraciła:
- Pomorze Zachodnie na rzecz Niemiec
- Pomorze Wschodnie (wskutek ataku branderburczyków)
- Ziemię Chełmińską na rzecz Zakonu Krzyżackiego (nadana przez Konrada Mazowieckiego)
- Mazowsze (stało się lennem Luksemburczyków)
- Ziemię Lubuską- utracona na rzecz Branderburgii
- Śląsk- utracony na rzecz Czech.
2 3 2