Proszę o napisanie 2 krótkich programów w C++.

Zadanie 1.
Napisz program, który wypisze wszystkie liczby całkowite dodatnie podzielne przez k i nie większe od n w kolejności rosnącej.
PRZYKŁAD:
Dla k=3 i n=13
poprawną odpowiedzią jest
3 6 9 12

Zadanie 2.
Napisz program, który wczyta n liczb naturalnych i wyznaczy sumę liczb parzystych.
PRZYKŁAD:
Dla n=5
i liczb 1 2 4 3 6
Poprawną odpowiedzią jest 12, bo 12=2+4+6

W obu programach ma być zastosowana pętla if.

Z góry dziękuję.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T08:30:15+01:00
Zad1
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void){
int k,n;
cout<<"Podaj liczbe1"<<endl;
cin>>k;
cout<<"Podaj liczbe2"<<endl;
cin>>n;
for(int i=1;i<n;i++){
if(i%k==0)
cout<<i<<' ';
}
cout<<endl;
system("pause");
return 0;

}

Zad2
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void){
int i,n,suma=0,tab[n];
cout<<"Ile liczb wypisac?"<<endl;
cin>>n;
for(i=0;i<n;i++){
cout<<"Podaj liczbe "<<i+1<<endl;
cin>>tab[i];
}
for(i=0;i<n;i++){
if(tab[i]%2==0)
suma=suma+tab[i];
}
cout<<"Suma:"<<suma<<endl;
system("pause");
return 0;

}