Odpowiedzi

2010-03-09T21:32:37+01:00
-gromadzenie środków pieniężnych
-udzielenie kredytów i pożyczek pieniężnych
-dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym.

2010-03-09T21:33:56+01:00
-gromadzenie środków pieniężnych
-udzielenie kredytów i pożyczek pieniężnych
-dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym.
-obsługa pożyczek państwowych
-emitowanie i obrót papierów wartościowych
-wykonywanie operacji czekowych i wekslowych