Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • weri
  • Początkujący
2009-10-22T21:31:02+02:00
Należy budować oczyszczalnie ścieków, gdzie naturalne procesy oczyszczania zostaną na tyle wzmożone, żeby podołały ilościom wytwarzanych zanieczyszczeń. Oczyszczanie biologiczne polega na stworzeniu jak najlepszych warunków dla bogatego zespołu bakterii, pierwotniaków i grzybów, które mają się rozmnażać i rozwijać a przed tym rozkładać materię organiczną zawartą w ściekach aż do substancji nieograniczonych: dwutlenku węgla, wodoru, azotanów i fosforanów.
ścieki z zakładów przemysłu spożywczego zawierają głównie materię organiczną i nie powinny zawierać żadnych trucizn. Można je oczyścić tak samo, jak ścieki komunalne. Oczyszczanie ścieków bytowych jest naturalnym procesem biologicznym, który mógłby zachodzić samoczynnie, a w jeziorach i rzekach gdyby nas było mniej.

Do oczyszczenia mechanicznego ścieków z celulozowni i papierni służą sita odpowiednio gęste, gdyż muszą one skutecznie odcedzić włókna celulozy. Włókna te zostają odzyskane dla produkcji. Kraty i sita stosuje się też do usuwania włókien bawełny ze ścieków przemysłu włókienniczego. Ścieki mogą zawierać zawiesiny nieorganiczne, od piasku poczynając, a kończąc na drobinach popiołu, żużla i rudy, jak to jest w hutach żelaza. Takie zawiesiny oddziela się w odkrytych zbiornikach, zwanych osadnikami, gdyż zawiesiny ostają się w nich pod wpływem własnego ciężaru.

Proszę bardzo.;)
1 5 1
2009-10-22T21:33:24+02:00
•Mechaniczne ( I stopień oczyszczania.) -
Usuwanie ze ścieków ciał stałych pływających i grubych zawiesin mineralnych oraz organicznych. Polegają na rozdrabnianiu, cedzeniu, sedymentacji, flotacji, wypienianiu i odwirowaniu.
Urządzenia wykorzystywane w mechanicznym oczyszczaniu ścieków:
kraty,
ręczne,
mechaniczne,
sita,
piaskowniki,
osadniki,
flotatory.•Biologiczne
Podstawowym celem biologicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie ze ścieków biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń. Do prowadzenia procesów biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych wykorzystuje się populacje mikroorganizmów zawieszone w toni ścieków (metody osadu czynnego) lub mikroorganizmy tworzące utwierdzoną biomasę (złoża biologiczne).
W technologii biologicznego oczyszczania ścieków wyróżnia się procesy prowadzone w warunkach:
tlenowych - biologiczne utlenianie, nitryfikacja
beztlenowych - denitryfikacja


•Chemiczne
To wspomaganie mechanicznego oczyszczania ścieków poprzez działanie koagulantów. Ścieki mieszane są z roztworem koagulanta, w wyniku czego wytwarzają się kłaczki wodorotlenku glinu lub żelaza, sorbujące zanieczyszczenia zawarte w ściekach i przyśpieszające proces sedymentacji zawiesin w osadniku. Metody chemiczne stosuje się do usuwania ze ścieków (głównie przemysłowych) substancji nie ulegających biologicznemu rozkładowi. Polegają one na koagulacji, sorpcji i chlorowaniu. Chlorowanie ma na celu unieszkodliwieniu bakterii chorobotwórczych i usunięcie przykrej woni ze ścieków.
1 1 1
2009-10-22T21:33:46+02:00
1. Chemiczny:
za pomocą związków chemicznych powodujące rozkład niektórych substancji.
2.Fizyczny:
Ścieki przepuszczane są przez piasek o coraz mniejszej ziarnistości co powoduje oczyszczenie z osadów.
3.Biologicznie:
Bakterie powstające w procesie gnilnym zabijają związki organiczne.
33 4 33