Napisz, uzgodnij i opisz równania reakcji dysocjacji jonowej soli według podanego przykładu.

NaCl ; KNO3 ; Na2CO3 ; K3PO4 ; Mg(NO3)2

Na przykład:
Al2(SO4)3-----> 2Al 3+ + 3 SO4 2-
opis: siarczan (VI) glinu dysocjuje na kationy glinu i aniony siarczanowe(VI)

Proszę pomóżcie z tym:}

1

Odpowiedzi

2013-05-08T23:09:26+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

NaCl --H₂O--> Na⁺ + Cl⁻
chlorek sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony chlorkowe

KNO₃ --H₂O--> K⁺ + NO₃⁻
azotan(V) potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony azotanowe(V)

Na₂CO₃ --H₂O--> 2Na⁺ + CO₃²-
węglan sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony węglanowe

K₃PO₄ --H₂O--> 3K⁺ + PO₄³-
fosforan(V) potasu dysocjuje na kationy sodu i aniony fosforanowe(V)

Mg(NO₃)₂ --H₂O--> Mg²⁺ + 2NO₃-
azotan(V) magnezu dysocjuje na kationy magnezu i aniony azotanowe(V)

4 3 4