Odpowiedzi

2010-03-09T21:34:42+01:00
Zadania Banku :
-gromadzenie środków pieniężnych
-udzielenie kredytów i pożyczek pieniężnych
-dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym.
-obsługa pożyczek państwowych
-emitowanie i obrót papierów wartościowych
-udzielanie poręczeń
-udzielanie gwarancji bankowych
1 5 1
2010-03-09T21:35:58+01:00
Zadania banku :
-udzielenie kredytów
-wydawanie kart płatniczych
-wykonywanie operacji czekowych
-przechowywanie wartościowych przedmiotów
-przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych
-emitowanie i obrót papierów wartościowych

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
1 5 1
2010-03-09T21:40:59+01:00
-prowadzą rachunki bankowe klienta (bieżące, lokaty terminowe)
-gromadzą oszczędności klientów
-przechowują wartościowe przedmioty
-udzielają kredytów
-realizują transakcje między przedsiębiorcami a ich klientami
-(bank centralny) wprowadza do obiegu banknoty i monety
1 5 1