1) Wymień skutki sojuszu między Karolingami a papiestwem:
a) dla papiestwa,
b) dla Karolingów.
2) Wypisz członków dynastii Karolingów, którzy dokonali w Verdun podziału imperium.
3) Które z wydarzeń było pierwsze, a które ostatnie?
A. bitwa pod Poitiers
B. tzw. schizma wschodnia
C.Śmierć Karola Wielkiego
D. utworzenia państwa kościelnego w Italii
E. Śmierć Justyniana Wielkiego
F. koniec ruchu obrazoburstwa w Bizancjum
4)Komendacja to:
a) nadanie różnych dóbr, najczęściej ziemi, w dożywotnie użytkowanie w zamian za pełniony urząd lub zbrojną służbę wojskową
b) umowa zawierana pomiędzy wolnym człowiekiem oddającym się pod opiekę a możnym, który zaoferował pomoc
c) przywilej, w którym panujący zrzeka sie pobierania daniny od swoich poddanych
5) Wymień i opisz elementy ceremonii hołdu i inwestytury.
6) Wymień konsekwencje wynikające z przyjęcia przez państwa europejskie chrześcijaństwa: a) z Rzymu, b) z Bizancjum. Weź pod uwagę takie dziedziny jak sztuka, pismiennictwo, jezyk.
7) Wymień wewnetrzne i zewnetrzne przyczyny kształtowania się państw na obszarze Europy Środkowo- wschodniej i północnej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T21:42:51+01:00
Http://www.arekbednarczyk.republika.pl/kar.shtml
To powinno ci pomóc:)
55 1 55