Odpowiedzi

2010-03-09T21:53:09+01:00
Pozytywy
Zmiana ustroju, wzmocnienie świadomości obywatelskiej i to nie tylko we francji- gdy Europe ogarnęła fala rewolucji przykładem mogą być choćby Włochy. Poza tym byłto też koniec feudalizmu lub w większości państw początek jego końca. To są takie pierwsze mysli które mi się nasówają.

negatywy
powszechny antyklerykalizm
propagowanie ateizmu
W kwestii kultury niszczenie dorobku kojarzącego się ze starym porządkiem np.dewastacja grobów królewskich w bazylice Saint Denis.
7 3 7