Odpowiedzi

2010-03-09T21:56:44+01:00
Obrotowy:
- Ziemia obraca się z zachodu na wschód
- pokonuje drogę 360 ° w ciągu ok. 24h
- oś obrotu Ziemi nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem 66°33'.
- wszystkie punkty położone na powierzchni Ziemi (poza biegunami) w czasie pełnego obrotu, tj. 23 godz. 56 min. 04 sek., zakreślają okręgi w płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu.
- jest to ruch Ziemi wokół własnej osi


obiegowy:
- orbita ma kształt wydłużonej elipsy
- pełny obieg ziemi dookoła słońca wynosi 365 dni
- jest to ruch wokół słońca
- w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
- ruch jednostajny
- oś ziemska zachowuje położenie równoległe do poprzedniego


szukaj dobrze następnym razem :)
3 5 3