1. Ile wody należy odparować ze 150 g 20-procentowego roztworu, aby otrzymać roztwór 28-procentowy ?
2. Ile wody należy odparować z 200cm3 0,1 molowego roztworu, aby otrzymać roztwór 2 molowy?
3.Obliczyć stężenie molowe roztworu, otrzymanego przez rozcieńczenie 200 g 6- procentowego roztworu MgSO4 do objętości 500cm3
4.Ile wody zawiera roztwór otrzymany po rozpuszczeniu 200 g Na2S2O3 x 5H2O w 1dm3 wody?
5. Zmieszano dwa roztwory: 200 cm3 0,5 molowego roztworu oraz 400cm3 1 molowego roztworu. Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu.

Powinny być takie odp:

1. 43g
2. 190 cm3
3. 0,2 mol/dm3
4. 1073 g
5. 0,834 mol/dm3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T22:43:47+01:00
1.
mH2Oodp=?
mr1=150g
Cp1=20%
Cp2=28%

Cp=ms*100%/mr
czyli ms1=Cp1*mr1/100%
po podstawieniu:
ms1=30g
ms1=ms2
mH2O1=mr1-ms1=150g-30g=120g

ze wzoru na Cp obliczamy mr
czyli mr=ms*100%/Cp
po podstawieniu:
mr2=107g
mH2O2=mr2-ms1=77g
mH2Oodp=mH2O1-mH2O2=43g
Odp.Należy odparowac 43gH2O.

2.
VH2Oodp=?
V1=200cm3=0,2dm3
Cmol1=0,1mol/dm3
Cmol2=2mol/dm3

Cmol=n/V czyli n=Cmol*V
n1=0,02mola
n1=n2
V2=n/Cmol=0,02mola/2=0,01dm3
Vodp=V1-V2=0,2dm3-o,01dm3=0,19dm3=190cm3

3.
Cmol=?
mr=200g
Cp=6%
Vr=500cm3=0,5dm3
MMgSO4=24g/mol+32g/mol+4*16g/mol=120g/mol

6gs---100gr-ru
xgs---200gr-ru
x=12gs

n=m/M
nMgSO4=12g/120g/mol=0,1mola
Cmol=n/Vr=0,1mola/0,5dm3=0,2mol/dm3

4.
VH2O=1dm3=1000cm3 mH2O=1g/cm3*1000cm3=1000g
mh=200g
mH2O=?
Mh=248g/mol
MNa2S2O3=158g/mol
248gh-----90gH2Ohydr.
200gh-----xH2Ohydr.
x=72,5g
mH2O=1000g+72,5g=1072,5g

5.
V1=200cm3=0,2dm3
Cmol1=0,5mol/dm3
V2=400cm3=0,4dm3
Cmol=1mol/dm3
Cmol=n/Vr
czyli n=Cmol*Vr
podstawiając do wzoru obliczamy:
n1=0,1mola
n2=0,4mola
n3=n1+n2=0,1mola+0,4mola=0,5mola
V3=V1=V2=0,2dm3+0,4dm3=0,6dm3
Cmol3=0,5mola/o,6dm3=0,834mol/dm3


12 4 12