Dla pewnych liczb a,b,c wartość wyrażenia a-2b+4c wynosi 6. Podaj dla tych samych liczb a,b,c wartość wyrażeń:
a) -3a+6b-12c
b) 4b-2a-8c
c) 0,5a-b+2c-3

+ OBLICZENIA+OBLICZENIA+OBLICZENIA+OBLICZENIA+OBLICZENIA

To jest zadanie 8/161 Matematyka z plusem 1. Rozdział Wyrażenia algebraiczne. Temat: WYŁĄCZANIE WSPÓLNEGO CZYNNIKA PRZED NAWIAS.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T22:04:46+01:00
A) -3a+6b-12c = -3(a-2b+4c)=-3*6 = -18
b) 4b-2a-8c = -2(-2b+a+4c)=-2*6 = -12
c) 0,5a-b+2c-3 = 0,5(a-2b+4c)-3=0,5*6-3 = 3-3 = 0
48 4 48