Proszę o pomoc z zadań z języka angielskiego dotyczących trybu warunkowego typu 0 i 1.
Proszę o PEWNE odpowiedzi. Jeśli nie jest ktoś pewny, to po prostu niech nie pisze. Będę ogromnie wdzięczna za pomoc, bo w ogóle tego nie rozumiem...

1. Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie
a. If you .... (hear) this song, you...... (love) it.
b. If Max ..... (be) hungry, he usually ..... (have) a pizza.
c. If Mr Knox ..... (come), ....... (give) me a ring, please.
d. The can of coke ........ (come out) if you .... (press) this button.
e. If you ..... (want), I ..... (show) you the pictures from Greece.
f. The always ..... (visit) Euro Disneyland if they ...... (have) enough time.
g. If mum ..... (not bake) a cake, we ...... (make) it ourselves.
h. I ..... (put on) my anorak if it .... (get) cold.
i. If the wind ...... (be) strong enough, we ...... (fly) the kite.

2. Wpisz spójnik if lub unless
a. She won't stop crying .... you promise to take her with you.
b. ...... I need help, I will ask you.
c. The boys will lose the game ..... they change the goalkeeper. This one is hopeless.
d. I will show you the garden ..... you like.
e. I won't ask her for a dance ...... they play our favourite tune.
f. Don't worry. We'll buy something in a village shop .... we're hungry.
g. You won't get a good job ..... you get good education.
h. Wolves normally don't come near people's home .... winter is very hard.

3. Dokończ zdania, dobierając wyrażenia podane w drugiej kolumnie.
Wyrażenia z drugiej kolumny:
unless/you/row
unless/he/ask me
there/be a flood again
we/see nothing
if/he/work harder
if/she/be late

Zdania:
a. If it rains so much,...............
b. Dan will do better at school........
c. Kim always says sorry........
d. I won't say a word..........
e. Pam won't go boating with you.......
f. If you blow the candle,..................

4. Połącz podane zdania spójnikami według przykładu.
Przykład:
I will make a photocopy. I will find a photocopier.
Spójnik - if
I will make a photocopy if I find a photocopier.

a. We won't have time for sightseeing. We will arrive early.
Spójnik - unless
b. I won't give you a present. You will kiss me.
Spójnik - unless
c. Tina won't meet Harry. She'll come to our party tomorrow.
Spójnik - unless.

5. Przetłumacz:
a. Powiedz im swoje imię, jeśli cię zapytają.
b. Kupię tę książkę, jeśli nie będzie zbyt droga.
c. Peter zawsze zostaje w łóżku, jeżeli jest chory.
d. Nie wypiję tej kawy, chyba że dasz mi trochę mleka.
e. Jeśli obetniesz włosy, będziesz wyglądać jak chłopak.
f. Nie zdziw się, jeśli przeczytasz o tym w gazetach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T22:39:27+01:00
1. Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie
a. If you HEAR (hear) this song, you WILL LOVE (love) it.
b. If Max IS (be) hungry, he usually WILL HAVE (have) a pizza.
c. If Mr Knox COMES (come), GIVE (give) me a ring, please.
d. The can of coke WILL COME OUT(come out) if you PRESS (press) this button.
e. If you WANT (want), I WILL SHOW (show) you the pictures from Greece.
f. The always WILL VISIT (visit) Euro Disneyland if they HAVE (have) enough time.
g. If mum DOESN'T BAKE(not bake) a cake, we WILL MAKE (make) it ourselves.
h. I WILL PUT ON (put on) my anorak if it GETS (get) cold.
i. If the wind IS (be) strong enough, we WILL FLY (fly) the kite.

2. Wpisz spójnik if lub unless
a. She won't stop crying UNLESS you promise to take her with you.
b. IF I need help, I will ask you.
c. The boys will lose the game UNLESS they change the goalkeeper. This one is hopeless.
d. I will show you the garden IF you like.
e. I won't ask her for a dance UNLESS they play our favourite tune.
f. Don't worry. We'll buy something in a village shop IF we're hungry.
g. You won't get a good job UNLESS you get good education.
h. Wolves normally don't come near people's home IF winter is very hard.

3. Dokończ zdania, dobierając wyrażenia podane w drugiej kolumnie.
Wyrażenia z drugiej kolumny:
unless/you/row
unless/he/ask me
there/be a flood again
we/see nothing
if/he/work harder
if/she/be late

Zdania:
a. If it rains so much, there will be a flood again.
b. Dan will do better at school, if he works harder.
c. Kim always says sorry, if she is late.
d. I won't say a word unless he asks me.
e. Pam won't go boating with you unless you row.
f. If you blow the candle,we will see nothing.

a. We won't have time for sightseeing. We will arrive early.
We won't have time for sightseeing, unless we arrive early.
b. I won't give you a present. You will kiss me.
I won't give you a present, unless you kiss me.
c. Tina won't meet Harry. She'll come to our party tomorrow.
Tina won't meet Harry, unless she comes to our party tomorrow.

5. Przetłumacz:
a. Powiedz im swoje imię, jeśli cię zapytają.
b. Kupię tę książkę, jeśli nie będzie zbyt droga.
c. Peter zawsze zostaje w łóżku, jeżeli jest chory.
d. Nie wypiję tej kawy, chyba że dasz mi trochę mleka.
e. Jeśli obetniesz włosy, będziesz wyglądać jak chłopak.
f. Nie zdziw się, jeśli przeczytasz o tym w gazetach.

a. Say them your name, if they ask.
b. I will buy this book, if it isn't too expensive.
c.Peter always stays in bed, if he is ill.
d.I won't drink this coffe, unless you give me some milk.
e.If you cut your hair, you will look like a boy.
f.Don't be suprise, if you read about this in a newspaper.