Napisz komentarz do informacji.
W Korczynie zbudowaną nową szkołę.

● Obierz temat komentarza; jego treścią mogą być np. uwagi dotyczące potrzeby inwestycji , wydatków , wyglądu budynku; porównanie z własną (dotychczasową) szkołą; wywołane informacje różne uczucia - podziwu, zazdrości, niezadowolenia,zadowolenia.

● Zdecyduj , jaki ma być cel (intencja) komentarza,np. ocena negatywna lub pozytywna faktu; pochwała ludzi, którzy zbudowali szkołę; oddziałanie na tych , którzy decydują o budowie szkoły tam, gdzie jej nie ma; wyrażenie własnych uczuć.

● Zastosuj słownictwo ujawniające twoją postawę wobec przedstawionych treści.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T22:41:23+01:00
Moi drodzy państwo w związku zbudowaniem nowej szkoły w naszym rodzinnym miasteczku w Korczynie. zaopatrzyliśmy się w kredyt wysokości 500 tys, to pokryje nasz dach dodatkową powłoką ocieplającą .Trzeba spłacić kredyt wzięty na remont dachu szkoła nie jest w stanie tego opłacić bardzo proszę o składanie pieniędzy w sekretariacie szkoły przy ul. szkolnej 345 w miasteczku Korczynie szkoła nr 5.


za wszelkie składki dziękuje !!!!
z poważaniem
dyrektor szkoły Jan Kowalski .
10 2 10