Odpowiedzi

2010-03-09T22:12:26+01:00
Objętość odciętej części
V=1/3 *Pp*H
V=1/3 * 1/2 *3*3*6 = 9
Objętość sześcianu bez wycinka
V=a³-9=6³-9=216-9=207
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T22:21:23+01:00
Odcięta część to ostrosłup o podstawie trójkąta równoramiennego
prostokątnego(przyprostokątne a=b=3) i wysokości równej krawędzi sześcianu h=6
Obliczamy pole podstawy ostrosłupa+
Pp= ½*3*3=4,5
Objętość ostrosłupa Vo =⅓Pp*h= ⅓*4,5*6=1,5*6=9
Objętość sześcianu Vs=a³ = 6³=216
Objętość drugiej części sześcianu to różnica objętości sześcianu
i ostrosłupa: Vs-Vo= 216-9=207
Odp. Jedna część odcięta (ostrosłup) ma objętość 9,
a druga część ma objętość 207.
1 5 1