Zad.1

Samochód osiąga prędkość 90km/h po 25s ruchu. Zakładając, że ruch samochodu jest jednostajnie przyspieszony, oblicz przyspieszenie samochodu i drogę przebytą w tym czasie.

Zad.2

Samochód przebył odcinek drogi AB z prędkością 2 m/s, a następnie taki odcinek BC z prędkością 4 m/s. Oszacuj, ile wynosiła jego prędkość średnia na całym odcinku drogi AC?
a) Mniej niż 4 m/s, a więcej niż 3,5 m/s
b) mniej niż 3,5 m/s, a więcej niż 3 m/s
c) 3 m/s
d) mniej niż 3 m/s

Do tego zadania 2 proszę obliczenia ;)

Zad.3

Jeden podróżny jechał ze Szczecina do Warszawy pociągiem, drugi leciał samolotem. Porównaj wartości przesunięć i drog przebytych przez tych podróżnych.

Zad.4

Cząsteczki gazów poruszają się z prędkością kilkuset metrów na sekundę. Dlaczego więc przy spokojnym powietrzu nie czujemy natychmiast zapachu rozlanej benzyny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T05:06:52+01:00
Witaj
1/
dane: vo=0, v=90km/h=25m/s, t=25s,
szukane: a, s
a = [v-vo]/t = v/t = 25m/s //25s = 1m/s2
Przyspieszenie wynosiło 1m/s2.
s = 0,5at2 = 0,5*1m/s2*625s2 = 312,5m
Przebyta droga wyniosła w tym czasie 312,5 m.

2/
dane: v1=2m/s, v2=4m/s, |AB| = |CD| = s
szukane: vśr
vśr = ds/dt.....ds = s+s = 2s.....dt = t1+t2 = s/v1 + s/v2 = s[v1+v2] /v1*v2
vśr = 2s*v1*v2//s[v1+v2] = 2v1v2/[v1+v2] = 2*2m/s*4m/s/6m/s = 2,67m/s
Prawidłowa odpowiedź d).

3/
Zakładając, że oba miasta są punktami, to przesunięcia obu podróżnych
były jednakowe, ale przebyte drogi nie ponieważ trasa samolotu była zbliżona
do linii prostej, a trasa pociągu była podobna do urozmaiconej linii łamanej.
Draga kolejowa była dużo dłuższa od lotniczej.

4/
Pomimo, że cząsteczki gazów poruszają się z prędkościami kilkuset m/s,
przy spokojnym powietrzu nie czujemy natychmiast zapachu rozlanej benzyny,
ponieważ cząsteczki par benzyny doznają na swej drodze ogromnej ilości
zderzeń, które bardzo zmniejszają ich przesunięcia czyli ich drogę efektywną.


..........................pozdrawiam
1 5 1