Napisz PETYCJĘ do Burmistrza w sprawie budowy dróg.
Wykonaj ją w 3 os. l. mn.
Podaj min. 3 argumenty.
Praca ma zawierac co najmniej 10 zdań.

Daję wszystkie punkty jakie mam. Odpowiedź na teraz ! Pozostałe [ tzn. jutro i później zgłaszane będą jako spam.]

Dziękii. ; **

1

Odpowiedzi

2010-03-09T22:36:04+01:00
Warszawa, 18.02.2010


Pan Jan Kowalski
Prezydent Miasta Warszawa
My, niżej podpisani sygnatariusze niniejszej petycji zwracamy się z uprzejmą prośbą o wybudowanie dróg przy ulicy Świerszcza i Kaziemierza Dolnego.

Wybudowanie dróg przyniesie duże korzyści.
Droga ta, nie jest ani asfaltowa ani betonowa. Przejazd nią po deszczu, po dużych opadach śniegu jest praktycznie niemożliwy.
Doły pełne wody ochlapaują przechodniów, ogranicznie prędkości powoduje, że ta droga jest mało uczęszczana.
Okolica w której mieszkamy jest bardzo ładna, dużo drzew, odnowione bloki. Drogi powodują że nasze miejsce zamieszkania, staje się nieatrakcyjne, wręcz odpychające. Wolimy chodzić do miata na około, niż przejść ten kawałek drogi.
Kolejnym argumentem uzasadniającym wybudowanie dróg są korki uliczne. Wybudowa drogi spowoduje, że my - mieszkańcy wyjedziemy później z domu, ale dojedziemy szybciej do naszych miejsc pracy. Te drogi ułatwią nam życie.
Panie Prezydencie, prosimy o rozważanie naszej prośby

1 5 1