Jak przeprowadzać RKO u niemowląt?
<=>≤≥≈≠≡√∛²³±÷×∞αβγδµπωΔчФ←→∀∃∈∉∋∌∢∧∨∫∞∑₁₂₃₄₅₆₇₈₉₀₊₋¹²³⁴⁵⁶⁷⁹⁰⁸⁺⁻°¼½¾⅓⅔⅕⅖⅗⅘⅙⅚⅛⅜⅝⅞∞∞

1

Odpowiedzi

2010-03-09T22:25:39+01:00
Głębokość ucisków - niemowlęta 1,5 cm do 2,5cm
cykle ratownicze - 5 wdechów na 30 ucisków na 2 wdechy
2 5 2