Bardzo proszę na jutro mam sprawdzian a tego nie wiem !
chodzi mi żeby podać np od 485 do 985 proszę o pomoc daje dużo punktów i uznam za najlepszą pierwszą poprawną odpowiedź
od
kiedy do kiedy trwało :
prehistoria
średniowiecze
starożytność
nowożytność i
czasy najnowsze

3

Odpowiedzi

2010-03-09T22:27:58+01:00
Prhistoria-dzieje człowieka przed pojawieniem się pisma.
Starożytność- obejmuje czasy od ok. 3500 r p.n.e (przypuszczalny czas wynalezienia pisma) do roku 476, w którym upadło Zachodnie Cesarstwo Rzymskie,
Średniowiecze - czasy od roku 476 do XV w., w którym jedni historycy za wydarzenie kończące epokę uważają odkrycie Ameryki w 1942 .
Nowożytność - obejmująca czasy od końca średniowiecza do 1918 r., czyli do zakończenia 1 wojny światowej,
Historia - od zakończenia nowożytności do dziś

M<am nadzieję że jest ok ;]
3 4 3
2010-03-09T22:29:02+01:00
Prehistoria - ok. 5 mln lat temu do czasu powstania pisma czyli ok 1 mln lat temu

Starożytność- okres od roku ok. 3500 p.n.e. do roku 476 n.e

Średniowiecze-początek epoki rok 476 koniec Upadkiem Konstantynopola(1453r.) lub odkryciem Ameryki przez Kolumba(1492r.)

Nowożytność- od końca średniowiecza do połowy XIX wieku

Współczesność- okres od Wiosny Ludów - 1848 rok do TERAZ ;)

LICZE NA NAJ :)
3 3 3
2010-03-09T22:29:43+01:00
Prehistoria - od pojawienia się człowika do wynalezienia pisma (około 3500 r.p.n.e)
starożytnośc - od powstania pisma (3500r.p.n.e) do upadku cesarstwa rzymskiego zach. (476 n.e)
średniowiecze - od upadku ces. rzym. zach. ( 476 n.e) do Odkrycia Ameryki przez Kolumba (1492r.)
nowożytnośc od odkrycia Ameryki (1492r.) do I wojny światowej (1914r.)
czasy najnowsze od I wony (1914r.) i trwają cały czas

Solidinie i zgodnie z prawdą. Liczę na naj :-)
4 4 4