Wypisz elementy zbiorów A i B Czy zachodzi któraś z reakcji AcB , BcA
a) A - zbiór dzielników liczby 12 , B - zb. dzielników liczby 24
b) A - zb. dzielników liczby 42 , B - zb. dzielników liczby 45
c) A ={x : x=2n+1 , n∈N} B={x: x=3n-2 , n∈N}

2

Odpowiedzi

2010-03-09T22:55:04+01:00
A) A - zbiór dzielników liczby 12 , B - zbiór dzielników liczby 24
A= {1,2,3,4,6,12}
B= {1,2,3,4,6,8,12,24}
Zbiór A (dzielników liczby 12) jest podzbiorem zbioru B (zbiór dzielników liczby 24), czyli zachodzi relacja AcB
b) A - zbiór dzielników liczby 42 , B - zbiór dzielników liczby 45
A= {1,2,3,6,7,14,21,42}
B= {1,3,5,9,15,45}
Żadna relacji AcB i BcA nie zachodzi dla tych zbiorów.
c) A ={x : x=2n+1 , n∈N} B={x: x=3n-2 , n∈N}
N={0,1,2,3,...}
A= {1,3,5,7,9,11,13,.....} są to liczby naturalne nieparzyste
B= {-2,1,4,7,10,13,16,....}
Żadna relacji AcB i BcA nie zachodzi dla tych zbiorów.
2 4 2
2010-03-09T22:56:36+01:00
A)
A ={1;2,3,4,6,12}
B = {1,2,3,4,6,8,12,24}
zachodzi relacja
A c B
b)
A = {1,2,3,6,7,14,21,42]
B ={1,3,5,9,15,45}
nie zachodzi żadna z ww. relacji zawierania zbiorów
c)
A ={3,5,7,9,11,13,15, ...}
B ={1,4,7,10,13,16,19, ...}
Nie zachodzi żadna z ww. relacji zawierania się zbiorów.
2 3 2