Mam tu doświadczenie takie:
Na rysunku przedstawiono schemat współzależności rośliny i zwierzęcia.Wszystkie naczynia postawiono na świetle w takiej samej temperaturze.
a.W którym naczyniu zgromadzi sie po godzinie najwięcej tlenu?Wyjaśnij dlaczego
b.W którym naczyniu zgromadzi sie po godzinie najwiecej dwutlenku węgla?Wyjaśnij dlaczego
c.W którym naczyniu ryba bedzie żyła najdłużej?Wyjasnij dlaczego
d.Wskaż które z naczyń jest naczyniem kontrolnym.Do czego ono służy?
e.Omów przedstawiony w tym doświadczeniu cykl krązenia tlenu.
I mam tak 4 naczynia:
1)Naczynie zatkane korkiem gumowym w którym jest woda ze stawu i plastikowa roślina
2)Naczynie zatkane korkiem gumowym w którym jest plastikowa roślina i ryba
3)Naczynie zatkane korkiem gumowym w którym jest roślina wodna i ryba
4)Naczynie zatkane korkiem gumowym w którym jest roślina wodna

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T08:39:12+01:00
A) naczynie 4-roślina w proc. fotosyntezy wytwarza tlen, którego nikt nie zużywa
b) naczynie 2- ryba pobiera tlen rozpuszczony w wodzie i wydycha dwutlenek, a nikt nie produkuje tlenu
c) naczynie 3 - roślina wytwarza tlen, ryba go pobiera i wydycha dwutlenek, który roślina wykorzystuje do fotosyntezy, w czasie której powstaje tlen
d) naczynie 3 - pokazuje naturalny obieg tlenu w przyrodzie
e) roślia zielona w czasie fotosyntezy produkuje pokarm i tlen, ryba pobiera tlen do oddychania i wydala dwutlenek węgla, a dwutlenek jest niezbędny roślinie do fotosyntezy
2 1 2