1.Ile moli kwasu borowego (H3BO3) znajduje się w 0,5 dm3 roztworu, który w 200cm3 zawiera 6,2g kwasu borowego?
2.Obliczyć stężenie molowe nadtlenku wodoru w tzw. wodzie utlenionej, wiedząc, że 100 cm3 roztworu zawiera 4,05g nadtlenku wodoru.
3.Obliczy,c stężenie molowe roztworu otrzymanego po zorpuszczeniu 234g siarczku sodu (Na2S) w 6dm3 wody, jeżeli gęstość tego roztworu wynosi 1,23 g/cm3.

1

Odpowiedzi

2010-03-09T23:10:41+01:00
1.
n=?
Vr=0,5dm3
Vr2=200cm3=0,2dm3
m2=6,2g
MH3BO3=62g/mol

n=m/M
n=6,2g/62g/mol=0,1mola
xmoli----0,5dm3
0,1mola--0,2dm3
x=0,25mola
Odp.Znajduje się 0,25mola H3BO3.

2.
Cmol=?
Vr=100cm3=0,1dm3
mH2O2=4,05g
MH2O2=2*1g/mol+2*16g/mol=34g/mol

n=m/M
nH2O2=4,05g/34g/mol=0,119mola

Cmol=n/Vr=0,119mola/0,1dm3=1,19mol/dm3

3.
mNa2S=234g
VH2O=6dm3=6000cm3
dH2O=1g/cm3
dr=1,04g/cm3
Cmol=?

d=m/V czyli m=d*V
mH2O=1g/cm3*6000cm3=6000g
mr=mNa2S+mH2O=234g+6000g=6234g

Vr=mr/dr=6234g/1,04g/cm3=5994cm3=5,994dm3

MNa2S=78g/mol

n=234g/78g/mol=3mole

Cmol=n/Vr=3mole/5,994dm3=0,501mol/dm3

Jak coś nie jasne, proszę pisać:)
6 4 6