Proszę o umieszczenie działań przy wykonywaniu ćwiczenia . ;)
Potrzebne od zaraz :) PILNIE ! PROSZĘ
Daje Naj....

a) 5a + 10b - 15c
b) 12x + 5xy + 8x²
c) 5a² + 15a + 20a²
d) 8a³ - 4a² -8a + 4
e) -3k - 6k³ - 18klm
f) -0,25x - 0,75y - 1,5
g) 5a + 0,7a² + 10abc

2

Odpowiedzi

2010-03-09T22:44:10+01:00
A) 5 (a + 2b - 3c)
b) x (12 + 5y + 8x)
c) 5a (a + 3 + 4a)
d) 4 (2a³ - a² - 2a + 1)
e) -3k (1 + 2k + 6lm)
f) -0,25 (x + 3y + 6)
g) a (5 + 0,7a + 10bc)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T22:46:22+01:00
A) 5a + 10b - 15c=5(a+2b-3c)
b) 12x + 5xy + 8x² =4x(3+1,25y+2x)
c) 5a² + 15a + 20a² =5a(a+3+4a)
d) 8a³ - 4a² -8a + 4=4(2a³ -a²-2a+1)
e) -3k - 6k³ - 18klm= 3k(-1-2k-6lm)
f) -0,25x - 0,75y - 1,5= 0,25(-x-3y-6)
g) 5a + 0,7a² + 10abc= 5a(1+0,14a+2bc)
1 5 1