Odpowiedzi

2010-03-09T22:47:35+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1 stożek:wokół boku=5

a=5
b=12
c=√5²+12²
c=√25+144
c=√169
c=13

l=13
h=5
r=12
v=⅓πr²h=⅓π×12²×5=240πj.³
2 stożek: wokół boku=12
h=12
r=5
l=13

v=⅓×π×5²×12=100πj.³

2010-03-09T22:48:05+01:00
Objętość stożka obliczamy ze wzoru:
V=⅓πr²H

Gdy będziemy obracać wokół dłuższej przyprostokątnej otrzymamy stożek w którym:
r=5
H=12
V12=⅓π(5)²*12=4π*25=100π

Gdy będziemy obracać wokół krótszej przyprostokątnej otrzymamy stożek w którym:
r=12
H=5
V5=⅓π*12² * 5=⅓π*144*5=48*5*π=240π