Odpowiedzi

2010-03-09T22:46:56+01:00
ODŻYWIANIE SIĘ ORGANIZMÓW SAMOŻYWNYCH:
Rośliny to organizmy samożywne-wytwarzają pokarm(zw.org.)z pobranych ze środowiska zw.nieorg.(H2O,CO2)przy udziale energii słonecznej-fotosynteza

Przystosowanie liści do fotosyntezy-obecność chlorofilu(zielonego barwn-
ika)zawartego w chloroplastach(ciałka zieleni),który pochłania energię promieni słonecznych / występowanie chlorofilu głównie w komórkach tkanki miękiszowej liścia / charakterystyczne ułożenie komórek miękiszu palisadowego i gąbczastego.

Przebieg procesu fotosyntezy-faza świetlna-fotoliza-rozbicie cząsteczki H2O przy udziale światła / faza ciemna-powstanie cukru.

Hydrofity-rośliny srodowisk wilgotnych lub mokrych

Kserofity-rośliny środowisk suchych