Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T23:11:43+01:00
Oblicz miejsce zerowe funkcji
a) y=(3^x)-2
b) y=(1/2)^(x-2)
wykonaj tabelke naszkicuj wykres, podaj zbior wartosci tej funkcji i rownanie asymptoty

a) y=(3^x)-2
najpierw rysujesz wykres y=3^x
punkty z tabelki(1,3)(2,9),(0,1),(-1,1/3)(-2,1/9),
asymptotąjej jest y=0

teraz przesuwasz wykres o 2 jed, w dół

Asymptota y=-2
miejsce zerowe: 3^x-2=0
3^x=2
x=log₃2
ZW=(-2,+∞)

b) y=(1/2)^(x-2)
najpierw rysujesz wykres y=(1/2)^x
punkty z tabelki(1,1/2)(2,1/4),(0,1),(-1,2)(-2,4),
asymptotąjej jest y=0

teraz przesuwasz wykres o 2 jed, w prawo

Asymptota y=0
miejsce zerowe: (1/2)^(x-2)=0 sprzeczne, bo wartości są większe od zera dla każdego x

ZW=(0,+∞)