Bernard Zygier został wydalony ze szkoły w Warszawie za niesprawiedliwosc. Wyjasnij na czym ona polegała. W 3 zdaniach (gora 5 )

Okresl dwoma przysłowkami sposob w jaki Zygier recytował wiersz.
........................ ........................

W recytowanym przez Zygiera utworze pojawiaja sie słowa ,,podnosci na cię reke,,. Przeciw komu wystapuje Warszawa?. ( gora 2 zdania )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T09:00:13+01:00
Bernard Zygier został wydalony ze szkoły, ponieważ czytał polskie książki, recytował wiersze, nie chciał byc zrusyfikowanym.Głosił poglądy sprzeczne z obowiązującymi.Niesprawiedliwośc polegała na rusyfikacji, której on nie chciał byc zrusyfikowany.
Przysłówki:
odważny,zdecydowany,mądry,wierny
Warszawa występuje przeciwko Rosji (zaborcom), że nie podda się do ostatniego tchu.