Odpowiedzi

2010-03-10T00:08:08+01:00
Zad.1
podaj liczbę przeciwną do liczby x
a)x=(-2)²+(-3)²
x=4+9=13 przeciwna : -13
b)x=4²-(-5)²
x=16-25=-9 przeciwna : 9
c)x=(3¼-1,5)×(-2⅛+¼)
x=1,75*(-1 i 7/8)=105/32 przeciwna: -105/32
d)x=-48:0,6+1⅔×54-1⁵/₇:1¹/14
x=80+90-4/3=168 i 2/3 przecziwna : -168 i 2/3
zad 2
wyłacz czynnik pod pierwiastek
a)3√2
√9*2=√18
b)2√3
√4*3=√12
c)2√6
√4*6=√24
d)3√7
√9*7=√63
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T00:10:58+01:00
Podaj liczbę przeciwną do liczby x

Liczba przeciwna do x jest -x

a)x=(-2)²+(-3)²=4+9=13
-x=-13

b)x=4²-(-5)²=16-25=-9
-x=9

c)x=(3¼-1,5)×(-2⅛+¼)=(3,25-1,5)x(-2,125+0,25)=1,75x(-1,875)=
=-3,28125
-x=3,28125

d)x=-48:0,6+1⅔×54-1⁵/₇:1¹/14 = -480:6+⁵/₃x54-¹²/₇x¹⁴/₁₅=
=-80+90-1⅗=8⅖
-x=-8⅖
zad 2 wyłacz czynnik pod pierwiastek
a)3√2=√3²x2=√ 9x2=√18
b)2√3=√2²x3=√4x3=√12
c)2√6=√2²x6=√4x6=√24
d)3√7 =√3²x7=√9x7=√63