Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T00:25:21+01:00
Załóżmy, że między wami jest 20 cm = 0,2 m
Ty ważysz 45 kg, koleżanka 50kg

F = Gm₁m₂/r²
F = 6,67 * 10⁻¹¹ * 45 * 50/(0,2)²
F = 15007,5 * 10⁻¹¹ / 0,04
F = 375187,5 * 10⁻¹¹
2010-03-10T00:28:30+01:00
Zakładając, że moja masa m₁=60kg, masa koleżanki m₂=50kg, a odległość w jakiej się znajdujemy R=1m, to zgodnie ze wzorem:
F=G*((m₁*m₂)/R²) (Gdzie G=6,67*10do potęgi-11 N*m²/kg²), otrzymujemy:
F=6,67*10do potęgi-11*((60*50)/1)=0,2*10 do potęgi -8 N

Wyliczenie jednostki w załączniku.