1. Oblicz:
5+5*(31-30:(7-1)-7)=
-5-3*(-2)kreska ułamkowa 6 - 4*(-2):16kreska ułamkowa 15=
7-3/2/7kreska ułamkowa 2/2/21=
(5²)⁻⁵ * (1/25)²=

2. Oblicz:
³√0,008=
√2/2/49=
√2/98=
³√3/24/64=
(³√0,3)⁴=
Zależy mi na wszystkich obliczeniach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T16:16:00+01:00
1. Oblicz:
5+5*(31-30:(7-1)-7)= 5+5*(31-30:6-7) = 5+5*(31-5-7)= 5+5*19 = 5+95 = 100

-5-3*(-2)kreska ułamkowa 6 - 4*(-2):16kreska ułamkowa 15= -5+6kreska ułamkowa6 - -1/2kreska ułamkowa15 = 1/6 + 1/2*1/15 = 1/6 + 1/30 = 5/30 + 1/30 = 6/30 = 1/5

(rozwiązuje jako 3 i 3/7 - tak jak poprawiłaś)
7-3/3/7kreska ułamkowa 2/2/21= 49/7 - 24/7 kreska ułamkowa 44/21 = 25/7 kreska ułamkowa 44/21 = 25/7 * 21/44 = 75/44 = 1 i 31/44

(5²)⁻⁵ * (1/25)²= (5²)⁻⁵ * 25⁻² = (5²)⁻⁵ * (5²)⁻² = (5²)⁻⁷ = 5⁻¹⁴

2. Oblicz:
³√0,008= ∛(0.2)³ = 0.2
√2/2/49= √100/49 = √100/√49 = 10/7 = 1 i 3/7
√2/98= √1/49 = √1/√49 = 1/7
³√3/24/64= ∛3 i 3/8 = ∛27/8 = ∛27/∛8 = 3/2
(³√0,3)⁴=(∛3/10)⁴ = ∛81/10000 = ∛27*3/1000*10 = 3∛3/10∛10