Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-22T21:54:46+02:00
Rozwiązanie :


1. II Doroczny Koncert Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Relacja z II Dorocznego Koncertu Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Z dużą satysfakcją pragniemy podziękować wszystkim gościom, partnerom i sponsorom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość II Dorocznego Koncertu Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku jaki został zorganizowany 3 czerwca br. Ideą przyświecającą organizacji Koncertu była integracja środowiska gospodarczego ze świtam kultury i społecznością lokalną. Uroczystość był okazją do docenienia ludzi sztuki i wsparcia potrzebujących. Za podejmowanie inicjatyw służących upowszechnianiu wydarzeń kulturalnych wśród podlaskich przedsiębiorców, jak również przedsięwzięć mających na celu promowanie regionu wyróżniono Andrzeja Lechowskiego Dyrektora Muzeum Podlaskiego. Dostrzegając potrzebę wsparcia potrzebującym, ufundowane zostały również letnie kolonie dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Białymstoku. Uroczystość uświetnił Koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego z udziałem znakomitych solistów teatrów warszawskich: IWO Orłowskiego, Agnieszki Gabrysiak, Katarzyny Laskowskiej, którzy zaprezentowali arie i duety ze znanych operetek i musicali.


2. Barometr przyjazności legislacyjnej Sejmu dla gospodarki i przedsiębiorczości - ocena I kwartału 2008 roku. Powracamy do oceny pracy polskiego Parlamentu. Krajowa Izba Gospodarcza po raz kolejny przedstawia wyniki monitoringu legislacyjnego polskiego Sejmu. Niniejsza analiza dotyczy I kwartału 2008 r. i przeprowadzona została według podobnej metodologii jak w poprzednich kwartałach (Krajowa Izba Gospodarcza prowadzi monitoring działalności ustawodawczej Sejmu od stycznia 2006 r.

Gospodarka puszczona w parlamentarną niepamięć
W I kwartale br. Sejm uchwalił 34 ustawy, z których aż 19 nie miało zdaniem ekspertów KIG żadnego wpływu na gospodarkę i przedsiębiorczość. Pozostałe ustawy miały wpływ, który można ocenić „mało” lub w jednym przypadku „trochę” ważny. Ten jedyny przypadek wymaga zresztą szerszego komentarza. Dotyczy on jedynej ustawy, która została przez ekspertów oceniona negatywnie. Chodzi tu o Ustawę budżetową na rok 2008. Co ciekawsze to głównie dzięki głosowaniu przeciwko tej ustawie Prawo i Sprawiedliwość uzyskało tytuł partii najbardziej przyjaznej przedsiębiorcom w I kwartale 2008 r. Należy to uznać za pewien paradoks, ponieważ partia ta głosowała przeciwko budżetowi, który został praktycznie w całości przygotowany przez jej rząd i dzięki takiemu głosowaniu okazuje się, najbardziej przyjazna dla gospodarki. Żadna ustawa w opinii ekspertów nie wpłynęła w sposób, który można określić jako „trochę ważny” pozytywnie na gospodarkę. Dlatego też spośród najlepiej ocenianych ustaw znalazły się m.in. Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, czy też Ustawa o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (w znacznym stopniu dostosowuje polskie prawodawstwo do wytycznych Unii Europejskiej, m.in. poprzez złagodzenie procedur uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy z innych państw UE, którzy starają się o prace w Polsce). Jak więc widać podejmowane ustawy w niewielkim stopniu dotyczą przedsiębiorców oraz kwestii prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W zamieszczonej poniżej tabeli, w wierszu pierwszym przedstawiono sumę punktów, które uzyskały poszczególne partie polityczne podczas 34 głosowań sejmowych za swoją postawę wobec problemu rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości. Im więcej punktów uzyskała dana partia tym bardziej przyjaźnie głosowała dla gospodarki.

Myślę że pomogłem :)

Można liczyć na naj ?! :D
2009-10-22T21:57:33+02:00
W Polsce:
- Sejm chce wprowadzić przymusową naukę w szkołach gry w szachy
- PZPN wybrali na selekcjonera polski Stefana Majewskiego

Na Świecie:
- Barack Obama uczy angielskiego w Japonii
1 2 1